Adventná duchovná obnova
 

Srdečne vás pozývame na Adventnú duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v dňoch od 16. do 18. decembra 2022 v Diecéznom centre mládeže Maják v Španej Doline.

Téma duchovnej obnovy je Utíš svoje srdce.

Počas víkendu nás bude sprevádzať a prihovárať sa k nám náš hosť o. Martin Ďuračka.

Odporúčaný dobrovoľný príspevok na pokrytie nákladov je 25 €, pre študentov 20 €. (Mail o platbe vám príde po skončení prihlasovania.)

Prihlásiť sa je možné do 11.12.2022 alebo do naplnenia kapacity.

Vek účastníkov je od 18 do 30 rokov.

Tešíme sa na vás!
o. Juraj a tímaci