Deň spoločenstva

Na tento deň strávený v DCM sú pozvaní všetci tí, ktorí slúžili v Centre ako tímaci, spolupracovníci, dobrovoľníci alebo sa inak zapojili do jeho činnosti, tým, ktorím leží na srdci činnosť a poslanie DCM v našej diecéze. Môžu sa stretnúť, porozprávať, dozvedieť sa viac o aktuálnej činnosti Centra a vedieť o nových plánoch a víziách Centra.

Koná sa raz za rok v júni v čase výročia založenia DCM.