Duchovná obnova pre teenagerov
Srdečne ťa pozývame na duchovnú obnovu pre tínedžerov, ktorá sa uskutoční v dňoch 21. – 23. Februára 2020 v Diecéznom centre mládeže Maják na Španej Doline.

Hlavnou myšlienkou je „Prežívať zázraky bez pocitu zázračnosti „ , zažívať jednoduchosť v každodennosti, vnímať božiu milosť v maličkostiach. A samozrejme oddýchnuť si od sveta, prísť ma nové myšlienky .

Hosťom bude o. Peter Sekereš, ktorý momentálne pôsobí v Dudinciach ako farár.

 

Odporúčaný dobrovoľný príspevok na pokrytie nákladov je 15 €.

Prihlásiť sa je možné do 19.2.2020 alebo do naplnenia kapacity

Vek účastníkov je od 14 do 19 rokov.

Tešíme sa na vás!