Kvetný víkend

Kvetný víkend je stretnutím mládeže Banskobystrickej diecézy s otcom biskupom. Zúčastňujú sa ho mladí aj z iných diecéz Slovenska. Koná sa každoročne počas víkendu, na ktorý pripadá slávenie Kvetnej nedele v srdci diecézy – Banskej Bystrici. Zaujímavosťou je, že je to jediné víkendové stretnutie mladých počas Kvetnej nedele na Slovensku. Programová štruktúra stretnutí je inšpirovaná Svetovými dňami mládeže.

Pozostáva zo svätých omší, modlitieb, katechéz, workshopov na rôzne témy, skupiniek i umeleckých predstavení. Cieľom je sprostredkovať mladému človeku stretnutie so živým Bohom skrze spoločenstvo mladých i tých, ktorí sa mládeži venujú. Organizačne Kvetný víkend zabezpečujú kňazi a tímaci z Centra v spolupráci so zástupcami mladých za dekanáty. Program tvoria a pripravujú samotní mladí, ktorí sú pozvaní do tejto služby. Je to počtom najväčšie podujatie, ktoré organizujeme.