Letné brigády

Známe pod názvom Objav svoje dary. Každý mladý človek je pozvaný priložiť ruku k práci, ktorá je potrebná, či už pri upratovaní Centra, pri maľovaní priestorov jeho priestorov, pri ukladaní dreva, pri úprave areálu Centra. Nie je to len o práci, ale aj o spoločnom trávení času, o zábave, o spoločnej modlitbe a spoločnom stolovaní. Väčšinou sú na letné brigády vyhradené 3 týždne počas letných prázdnin.