Život v centre

Denný režim v DCM

 

 • 7:00 Budíček
 • 7:30 Ranná modlitba
 • 8:00 Raňajky
 • 9:00 Tvorivá činnosť
 • 12:30 Obed
 • 13:00 Osobné voľno
 • 14:30 Tvorivá činnosť
 • 17:30 Svätý ruženec
 • 18:00 Svätá omša
 • 18:30 Večera
 • 20:00 Spoločný program
 • 21:30 Večerná modlitba
 • 23:00 Večierka

Čo sa skrýva za týmito slovkami?

 • BUDÍČEK – Je vždy veľmi kreatívny a samozrejme vždy zobudí aj toho najtvrdšieho spachtoša.
 • RANNÁ MODLITBA – Všetci sa stretávame v kaplnke pri rannej modlitbe, pri ktorej prosíme Boha o požehnanie pre celý deň, ktorý je pred nami.
 • RAŇAJKY – Po nasýtení ducha nemôžeme zabudnúť nasýtiť aj telo.
 • TVORIVÁ ČINNOSŤ – Počas tohto času objavujeme svoje dary pri práci, ktorá nám spolu ide akosi ľahšie a radostnejšie.
 • OBED – Spoločný čas pri stolovaní je vždy obohacujúci.
 • OSOBNÉ VOĽNO – je to čas, ktorý môžeme využiť na oddych, prechádzku, rozhovory, hry, ale aj modlitbu.
 • TVORIVÁ ČINNOSŤ – Pokračujeme v začatom diele spred poludnia, alebo tešíme z novej kreatívnej činnosti.
 • POSVÄTNÝ RUŽENEC – Cez pannu Máriu vedie najistejšia cesta k Bohu, preto na ňu nezabúdame a zverujeme jej všetky naše úmysly, ale aj tie, o ktoré nás ľudia prosia.
 • SVÄTÁ OMŠA – Vrchol dňa. stretnutie s tým najvzácnejším Priateľom.
  VEČERA – A znova veselé spoločné veselé chvíle.
 • SPOLOČNÝ PROGRAM – Čas plný radosti, zábavy, dobrých vzťahov a priateľstiev.
 • VEČERNÁ MODLITBA– Spoločne ďakujeme Bohu za všetko, čo nám počas dňa daroval, a prosíme Ho o pokojný spánok.
 • VEČIERKA – Nech máme dostatok síl do ďalšieho dňa.

Nedeľa v DCM

 • 7:30 Budíček
 • 8:00 Ranná modlitba
 • 8:30 Raňajky
 • 9:30 Lectio Divina (čítanie Božieho slova)
 • 11:00 Svätá omša
 • 12:30 Obed
 • 13:30 Voľnočasové aktivity (hry, prechádzka…)