Diecézny futsalový turnaj 2019

Termín: 26.10.2019 (sobota) 

Miesto konania: Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša – Telocvičňa, J. M. Hurbana 6, Banská Bystrica

Odporúčaný dobrovoľný príspevok: 5€/osobu (režijné náklady, čaj, obed – guláš) – príspevok sa platí na mieste  

Prihlásiť sa je možné do 20.10.2019 23:59

Realizácia turnaja je spojená s účasťou aspoň 6 vopred registrovaných tímov. Ak nebude táto podmienka splnená, tak sa turnaj z organizačných dôvodov ruší. Ďakujeme za pochopenie.

Pravidlá diecézneho turnaja:

– hrať môžu hráči vo veku 15 – 30 rokov (v mužstve môže byť 1 hráč nad 30 rokov + kňaz akéhokoľvek veku)

– tím môže tvoriť aj jeden ligový hráč do 25 rokov.        
(Za ligového hráča sa považuje: 
muži futbal: 1. – 5. liga 
muži dorast futbal: 1. – 3. liga 
muži futsal: 1. a 2. liga  
muži dorast futsal: 1. a 2. liga)

– tím je povinný uviesť túto skutočnosť v súpiske (do poznámok). Odhalené zamlčanie znamená diskvalifikáciu celého tímu z turnaja.

– počet hráčov v družstve 5 – 10 (hrať môžu len tí, ktorí sú na súpiske), 4 + 1 (hokejové striedanie)

– hráč, ktorý nie je na súpiske, nemôže nastúpiť do hry!

– hráči sú oblečení v dresoch s príslušnými číslami, ktoré si nahlásili do súpisky (bolo by vhodné, aby každé mužstvo malo aj rozlišovacie vesty k dispozícii, aby sa predišlo splývaniu podobných farieb 2 mužstiev, nie je to nutnosť, ale zároveň užitočná rada pre vás)

– pred každým zápasom má mužstvo 5 min. na nástup a rozcvičenie, ak nenastúpi do 5 min. prehráva kontumačne (5:0)

– vstup len v halovej obuvi !!! (no tarf)

-pravidlá a systém turnaja, závisí od počtu zaregistrovaných tímov a bude zverejnený v deň turnaja

-organizátor si v prípade potreby vyhradzuje právo, kedykoľvek zmeniť pravidlá v duchu “fair-play

-pravdepodobný začiatok je o 8.00 hod

-v prípade akýchkoľvek otázok sa ozvite na kontakt.dcm(at)gmail.com

REGISTRÁCIA TU:

Za organizačný tím
tímak Marek