Čo je to?

Keď počuješ slovo „misie“, väčšinou si predstavíš fotky malých černoškov, biedny život v zlých podmienkach a ťažkú, namáhavú službu, ktorú robia v tomto prostredí misionári. Áno, aj takto môžu vyzerať misie. No môžu mať rôznu podobu, pretože misie sú potrebné všade tam, kde je nedostatok, bieda, a to nielen materiálnych vecí, ale aj duchovných hodnôt. Určite pre Teba nie je prekvapením, že misie sú potrebné aj v našej diecéze.

Osobitne medzi mladými vidieť nedostatok naozajstných priateľstiev a lásky, nedostatok porozumenia vo vzťahoch, nedostatok pokoja, nedostatok radosti zo života, namiesto toho sklamanie, nepochopenie, stres, apatia. A vzťah k Bohu? Je množstvo mladých, ktorí Ho nepoznajú, nemajú záujem o takého „nemoderného“ Boha alebo Ho poznajú z počutia , ale nemajú dosť nadšenia, radosti zo života s Ním. Alebo práve naopak. Akční mladí, ktorí by chceli ísť za Ním viac, slúžiť, žiť naplno, no nevedia, kde hľadať podporu, službu, akcie, do ktorých by sa mohli zapojiť.

V našej diecéze funguje Misijný tím (MT) už 10 rokov. Do tejto služby sa snažíme vkladať svoje sily, čas, svoje dary a schopnosti, ale aj slabosti, a to všetci s jedným cieľom: aby nás Boh použil na svoju slávu, aby sme mohli svedčiť o tom, že rozhodnutie žiť naplno s Ním je to najlepšie rozhodnutie, ktoré môže človek urobiť.

 

Čo robí Misijný tím?

Odpoveď je jednoduchá, našou prácou je modlitba a evanjelizácia. Modliť sa neznamená len zavrieť sa pred svetom do ticha a samoty. Naopak – my chceme byť vo svete. Naša modlitba má aj podobu evanjelizácií pre birmovancov, duchovných obnov pre nich pod vedením kňaza z DCM, rôznych výjazdov, aktivít a osobných svedectiev.