Základné info

Škola osobnej formácie je kurz zameraný na osobnostný rast a prehĺbenie viery. Na absolvovanie tohto kurzu nepotrebuješ túžbu slúžiť iným, nemusíš sa stať animátorom. Stačí, ak chceš ešte viac objaviť Krista a žiť s Ním, spoznať seba samého, zažiť spoločenstvo – jednoducho “Pohnúť seba” – tým správnym smerom, smerom k nebu.

Počas 8 víkendových stretnutí sa budú účastníci venovať týmto témam:
Spoločenstvo, Božia láska, Sebapoznanie a sebaprijatie, Identita muža a ženy, Vnútorné uzdravenie, Modlitba, Panna Mária, Cirkev, Duch svätý atď. Po ukončení kurzu dostaneš potvrdenie o jeho absolvovaní.

Po administratívnej a metodickej stránke toto vzdelávanie mladých zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM).

Podmienky prihlásenia sa
– poslať poštou vypísanú prihlášku
– vek 16 až 30 rokov
– súhlas rodičov (ak máš menej ako 18 rokov),
– úspešné absolvovanie prijímacích skúšok. Nie je to nič strašné.


Niekoľko stručných informácií
Trvanie kurzu Osem víkendov počas jedného roka (od jesene 2019
do leta 2020) a týždňové stretnutie počas leta 2020.
Po ukončení je možné prihlásiť sa na ďalší ročný kurz – Školu služby. Až po ukončení druhého kurzu získa účastník certifikát animátora.
Prihlášky do 13. 9. 2019
Prijímacie skúšky Skúšky tvoria 2 časti: Písomná časť (test z náboženstva, osobnostný test, psychologické testy).
Ústna časť (osobný pohovor).
Pozvánku pošleme e-mailom.
Termín skúšok 21. 9. 2019 (Nie je možný iný termín skúšok)
Odporúčaný dobrovoľný príspevok na pokrytie nákladov: a) 8 víkendov po 15 € pre študentov
(20€ pre pracujúcich),
b) týždňové stretnutie počas leta na záver kurzu 60 €,
c) na začiatku kurzu príspevok na prevádzku: 20€ pre študentov, 30€ pre pracujúcich.

Prihláška na stiahnutie

(Prosíme túto prihlášku doručiť poštou na adresu: Diecézne centrum mládeže MAJÁK, Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica. Pozvánka na prijímacie pohovory príde e-mailom.)