Škola služby

Absolvent Školy osobnej formácie môže pokračovať Školou služby. Je zameraná na získanie praktických zručností a rozvíjanie schopnosti slúžiť iným, “Pohni iných!”. Škola služby je určená pre toho, kto sa chce stať animátorom a chce sa deliť s inými o to, čo sám prijal. Animátor je zrelý kresťan schopný slúžiť.

Počas 8 víkendových stretnutí sa budú účastníci venovať napr. týmto témam: didaktika a metodika vedenia stretiek, misie a nová evanjelizácia, manažment, bioetika, atď. Po ukončení kurzu získaš dve osvedčenia pre prácu s mládežou – osvedčenie od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a certifikát od Konferencie biskupov Slovenska.

Po administratívnej a metodickej stránke toto vzdelávanie mladých zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM).