Informácie a registrácia

INFORMÁCIE

Miesto:  Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica

Termín:  3. – 5. apríla 2020

 

Príspevok na KV

(1. fáza:
od 12. januára
do 27. marca 2020)

Príspevok na KV
na mieste

(2. fáza:
na mieste
3. apríla 2020)

 

študent

16€ 25€  
pracujúci 20€

30€

 
Spôsob zaplatenia príspevku
Spôsob zaplatenia príspevku Po vyplnení a odoslaní registračného formulára príde registrujúcemu sa e-mail o potvrdení registrácie obsahujúci údaje potrebné k platbe. Prosíme Ťa, aby si dbal na dôsledné zadanie týchto údajov pri úhrade príspevku. Po prijatí príspevku Ti príde e-mail o akceptácii platby. Tvoja registrácia je úspešná a záväzná.

Elektronická registrácia končí 27. marca 2020. Po tomto termíne je možná registrácia len na mieste podľa tabuľky. Zároveň je to posledný deň na zaplatenie príspevku, po tomto termíne je možné uhradenie príspevku len na mieste podľa tabuľky (2.fáza).

V sobotu registrácia už neprebieha!!!

V prípade neúčasti sa príspevok na KV nevracia, účastník si môže nájsť za seba náhradu. V takomto prípade Ťa prosíme o nahlásenie zmeny vopred e-mailom na adresu: kvetnyvikendbb(at)gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle: +421 915 977 829 (od pondelka do piatka v čase od 08:30 do 15:00).

Kategórie registrácie
Elektronická registrácia ponúka tri kategórie registrácie:
1. účastník (odporúčaný príspevok podľa vyššie uvedených tabuliek)
2. animátor (odporúčaný príspevok je 12€)
3. interný spolupracovník
 (len pre členov prípravných tímov a bohoslovcov)

Súrodenecká zľava

Súrodenecká zľava platí len pre študentov. Dá sa uplatniť len pri dvoch alebo viacerých súrodencoch, ktorí sú všetci študenti. Zľavu si môžu uplatniť iba v prípade, že sú obaja (viacerí) súrodenci prihlásení na KV 2020 a sú obaja (viacerí) študenti. Dvaja súrodenci, z ktorých je jeden pracujúci, si súrodeneckú zľavu uplatniť nemôžu.

Príklad č. 1
Prvý súrodenec – študent – súrodenecká zľava 20% – ÁNO
Druhý súrodenec – študent – súrodenecká zľava 20% – ÁNO
Príklad č. 2
Prvý súrodenec – pracujúci – súrodenecká zľava 20% – NIE
Druhý súrodenec – študent – súrodenecká zľava 20% – NIE
Príklad č.3
Prvý súrodenec – pracujúci – súrodenecká zľava 20% – NIE
Druhý súrodenec – študent – súrodenecká zľava 20% – ÁNO
Tretí a ďalší súrodenec – študent – súrodenecká zľava 20% – ÁNO

Súrodeneckú zľavu si môžu uplatniť aj animátori a členovia PPT.

Maloletí účastníci

Účastníci mladší ako 18 rokov si musia so sebou priniesť Formulár pre rodičov a Formulár pre zodpovednú osobu, ktorá bude na nich dozerať počas trvania KV 2019. Formulár vám bude zaslaný v e-maili potvrzdujúcom registráciu.

Strava
Vo vlastnej réžii.
Účastníkom KV ponúkame možnosť teplého obeda v sobotu v školskej jedálni Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša.
V prípade záujmu si účastník zvolí túto možnosť pri elektronickej registrácii aj s konkrétnym jedlom. Zvolené jedlo sa už nedá zmeniť. Pri registrácií na mieste sa obed už nedá objednať.
Cena celého obeda (slepačí vývar s rezancami + hlavné jedlo) je 3,20 €. Cena obeda nie je zahrnutá v registračnom poplatku, preto sa pripočítava k registračnému poplatku. (Napr. 16 € + 3,20€ = 19,20 €).
 
Na výber sú tri hlavné jedlá:
1. vyprážaný gordon blue s varenými zemiakmi,
2. špagety bolognese,
3. palacinky s džemom a šľahačkou.
 

Ubytovanie
Kvetný víkend 2020 sa bude konať na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici, kde je zabezpečené ubytovanie a program. Na svätú omšu v nedeľu sa budeme presúvať do mesta. Ubytovanie bude rozdelené po poschodiach, chlapčenské poschodie a dievčenské poschodie. Ubytovanie je zabezpečené v triedach, preto je potrebné priniesť si karimatku, spacák, teplé oblečenie, prezuvky. Prosíme všetkých ubytovaných, aby dodržiavali intimitu poschodí a tried.
 

Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžeš kontaktovať telefonicky na tel. čísle: +421 915 977 829 (od pondelka do piatka v čase od 08:30 do 15:00) alebo e-mailom: kvetnyvikendbb(at)gmail.com.


REGISTRÁCIA

Vyplnením tohto registračného formulára sa záväzne prihlasujem na Diecézne stretnutie mládeže Kvetný víkend 2020 (ďalej len “Kvetný víkend”), ktoré sa uskutoční v termíne 3. – 5. apríla 2020 v Banskej Bystrici a je organizované Diecéznym centrom mládeže MAJÁK, so sídlom Špania Dolina 15, 974 01. Odoslaním tohto registračného formulára potvrdzujem, že som si pozorne formulár prečítal(a) a súhlasím so všetkými podmienkami registrácie na Kvetný víkend 2020 uvedenými na stránke www.dcmmajak.sk.

Registrácia - Kvetný víkend 2020

Niekto, na koho sa môžeme obrátiť v prípade potreby.

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dobrovoľne udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu mnou poskytnutých osobných údajov organizácii Diecézne centrum mládeže MAJÁK, Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 359 89 441, DIČ: 202 147 96 36 na účel:

V prípade účastníka do 18 rokov je súhlas zákonného zástupcu možné stiahnuť TU. Podpísaný súhlas je potrebné odovzdať pri registrácii.


PARTNERI