Program KV 2023

Piatok

15.30 Registrácia
18.00 Sv. omša (telocvičňa KGŠM)
19.00 Otvorenie programu
20.00 Skupinky
21.00 Krížová cesta
22.00 Centrum Prijatia
23.30 Večierka

Sobota

8.00 Budíček a raňajky
8.40 Modlitba (telocvičňa KGŠM)
8.45 Katechéza
9.30 Prestávka na kávu

10.00 Prekvapenie
10.45 Súťaž
11.30 Sv. omša
12.30 Prestávka na obed

15.30 1. blok workshopov
16.15 Prestávka
16.30 2. blok workshopov
17.15 Prestávka
17.30 Skupinky
18.30 Prestávka na večeru

19.00 Svedectvo a dialógy s biskupom
20.15 Modlitbová vigília
23.30 Večierka

Nedeľa

8.00 Budíček
8.30 Ranná modlitba a raňajky v skupinkách
9.30 Prestávka na kávu
10.15 Presun do Farského kostola
11.00 Posvätenie ratolestí a sv. omša (FarK BB)
12.00 Spoločná fotka a agapé
12.30 Odchod domov

Počas programu nebudú chýbať spoločné hry, priestor na rozhovory, či svätú spoveď!