Registrácia

Informácie

Miesto: Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, J. M. Hurbana 9, Banská Bystrica

registrácia cez web
(do 24.3.2023)
registrácia na mieste
(len v piatok 31.3.2023)
študent20€30€
pracujúci25€35€

Spôsob zaplatenia príspevku

Po vyplnení a odoslaní registračného formulára príde registrujúcemu sa e-mail o potvrdení registrácie obsahujúci údaje potrebné k platbe. Prosíme Ťa, aby si dbal na dôsledné zadanie týchto údajov pri úhrade príspevku. Po prijatí príspevku Ti príde e-mail o akceptácii platby. Tvoja registrácia je úspešná a záväzná.

Elektronická registrácia končí 26. marca 2023 23:59. Po tomto termíne je možná registrácia len na mieste podľa tabuľky. Zároveň je to posledný deň na zaplatenie príspevku, po tomto termíne je možné uhradenie príspevku len na mieste podľa tabuľky.

V sobotu už registrácia neprebieha!

V prípade neúčasti sa príspevok na KV nevracia, účastník si môže nájsť za seba náhradu. V takomto prípade Ťa prosíme o nahlásenie zmeny vopred e-mailom na adresu: kvetnyvikendbb(at)gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle +421 915 977 829.

Kategórie registrácie

Elektronická registrácia ponúka tri kategórie registrácie:
1. účastník (odporúčaný príspevok podľa vyššie uvedených tabuliek)
2. animátor (odporúčaný príspevok je 16€)
3. interný spolupracovník
 (len pre dobrovoľníkov)

Súrodenecká zľava

Súrodenecká zľava platí len pre študentov. Dá sa uplatniť len pri dvoch alebo viacerých súrodencoch, ktorí sú všetci študenti. Zľavu si môžu uplatniť iba v prípade, že sú obaja (viacerí) súrodenci prihlásení na KV 2023 a sú obaja (viacerí) študenti. Dvaja súrodenci, z ktorých je jeden pracujúci, si súrodeneckú zľavu uplatniť nemôžu.

Príklad č. 1
Prvý súrodenec – študent – súrodenecká zľava 20% – ÁNO
Druhý súrodenec – študent – súrodenecká zľava 20% – ÁNO
Príklad č. 2
Prvý súrodenec – pracujúci – súrodenecká zľava 20% – NIE
Druhý súrodenec – študent – súrodenecká zľava 20% – NIE
Príklad č.3
Prvý súrodenec – pracujúci – súrodenecká zľava 20% – NIE
Druhý súrodenec – študent – súrodenecká zľava 20% – ÁNO
Tretí a ďalší súrodenec – študent – súrodenecká zľava 20% – ÁNO

Súrodeneckú zľavu si môžu uplatniť aj animátori.

Účastníci mladší ako 18 rokov si musia so sebou priniesť Formulár pre rodičov a Formulár pre zodpovednú osobu, ktorá bude na nich dozerať počas trvania KV 2023. Formulár vám bude zaslaný v neskoršom maily.

Strava

Vo vlastnej réžii.
Účastníkom KV ponúkame možnosť bagety – sobotňajší obed.
V prípade záujmu si účastník zvolí túto možnosť pri elektronickej registrácii. Pri registrácií na mieste sa už bageta nedá objednať.

Cena bagety je 1,80 €. Cena bagety nie je zahrnutá v registračnom poplatku, preto sa pripočítava k registračnému poplatku. (Napr. 16 € + 1,80 € = 17,80 €).

Ubytovanie

Kvetný víkend 2023 sa bude konať na Katolíckom gymnáziu Štefana Moysesa v Banskej Bystrici, kde je zabezpečené ubytovanie a program. Na svätú omšu v nedeľu sa budeme presúvať do mesta. Ubytovanie bude rozdelené po poschodiach, chlapčenské poschodie a dievčenské poschodie. Ubytovanie je zabezpečené v triedach, preto je potrebné priniesť si karimatku, spacák, teplé oblečenie, prezuvky. Prosíme všetkých ubytovaných, aby dodržiavali intimitu poschodí a tried.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžeš kontaktovať telefonicky na tel. čísle +421 915 977 829 alebo e-mailom: kvetnyvikendbb(at)gmail.com.


REGISTRÁCIA

Vyplnením tohto registračného formulára sa záväzne prihlasujem na Diecézne stretnutie mládeže Kvetný víkend 2023, ktoré sa uskutoční v termíne 31. 3. – 2. 4. 2023 v Banskej Bystrici a je organizované Diecéznym centrom mládeže MAJÁK, so sídlom Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica. Odoslaním tohto registračného formulára potvrdzujem, že som si pozorne formulár prečítal(a) a súhlasím so všetkými podmienkami registrácie na Kvetný víkend 2023 uvedenými na stránke www.dcmmajak.sk.

Ďakujeme za záujem, ale registrácia na Kvetný víkend bola ukončená.