Súčasný kňaz

Otec Juraj Karcol

Otec Juraj je šéf a hlava Centra, vedúci komunity tímakov a kňaz zodpovedný za pastoráciu mladých v diecéze od júla 2015. V Centre pôsobí od leta 2012 najprv ako kaplán pri o. Andrejovi. Spoznáte ho podľa toho, že veľa hovorí a veľa sa smeje. Miluje Pannu Máriu a jej zveruje celú svoju službu pre mladých a aj samotných mladých. Duchovné sprevádzanie mladých a spovedanie je to, za čo mu horí srdce.