Predošlí kňazi
o. Andrej Darmo (2002 – 2015)
o. Peter Sekereš (2009 – 2012)

o. Jozef Štrba (2002)

o. Ondrej Šmidriak (2000)

o. Daniel Bédi (1999 – 2000)