Úloha kňaza

Kňaz má v Centre nezastupiteľnú úlohu. Je otcom domu. Dnes otcovstvo zažíva krízu, a tak prichádzajúci mladí túžia zažiť, že sú milovaní a že majú svoju hodnotu, ale i vypočuť si otcovské napomenutie v pravde a láske. Kňaz Centra je vodca a formátor, rozhoduje o fungovaní komunity DCM, je nositeľom a strážcom vízie Centra. Neraz sprevádza na križovatke života mladých prichádzajúcich do Centra alebo žijúcich priamo v ňom. Mladí ľudia sa formujú príkladom kňaza, preto je kňaz Centra postavený do náročnej úlohy, a to byť svedkom života a svedkom služby. Nenahraditeľnou úlohou kňaza DCM je byť sprostredkovateľom milostí. Aby mohli mladí skutočne rásť vo vzťahu s Bohom, potrebujú stretať sa s Ním vo sviatostiach. Ide najmä o sviatosť zmierenia a Eucharistie. V neposlednom rade je kňaz Centra človek spoločenstva, čiže komunikácie a vzťahov. Vzťahy žije v spoločenstve tímu i s mladými, ktorí do DCM prichádzajú. No jeho vlastným spoločenstvom je predovšetkým spoločenstvo kňazov