Rada laikov

Na jeseň v roku 1999 navštívili mladí s kňazom z Diecézneho centra mládeže kňazské rekolekcie, kde hovorili o DCM, jeho úlohe a potrebe starostlivosti o mladých v rámci farností. Ako ovocie týchto návštev vznikla Rada kňazov Banskobystrickej diecézy a Rada laikov Banskobystrickej diecézy.

Rada kňazov je zložená z kňazov zodpovedných za mládež dekanátu, ktorých úloha je viac formačná. Okrem toho ich úlohou je práve napomáhanie vzniku spoločenstiev vo farnostiach a hľadanie možností pastoračnej starostlivosti o mladých.

Rada laikov je tvorená mladými z jednotlivých dekanátov, ktorí majú pomáhať kňazom pre mládež. Ich úloha je zameraná na spoluprácu s centrom a kanceláriou, na odovzdávanie informácií a organizovanie podujatí. Jednou z najdôležitejších úloh členov Rady laikov je pomôcť mladému človeku žijúcemu vo farnosti BB diecézy spoznať jediného, skutočného a živého Boha a rozhodnúť sa žiť pre Neho. Rada laikov sa od roku 1999 stretáva trikrát do roka.

V prípade, že máš záujem stať sa členom Rady laikov, napíš nám e-mail na majak.dcm(at)gmail.com.