Život tímaka
Tento šk. rok 2017/2018 tvoríme tím štyria dobrovoľníci, dve dievčatá a dvaja chalani. V Centre žijeme jeden, resp. niektorí dva roky, a tu sa snažíme vytvárať spoločenstvo, do ktorého vťahujeme ľudí, ktorí prichádzajú do Centra. Spoločne sa modlíme, slávime sv. omšu, stravujeme, pracujeme, trávime voľný čas plný hier a rozhovorov. Popritom sa staráme o chod Centra. Chlapci sú zodpovední za autá, technické veci, opravy, kúrenie, rúbanie dreva… No pri dreve často priložia ruku aj baby. Dievčatá dohliadajú na to, aby bolo navarené, opraté a upratané, aby sa každý v Centre cítil príjemne. Spolu s kňazom sa stretávame na komunite, čo je čas pre budovanie nášho spoločenstva ako tímu so všetkým, čo k tomu patrí. Popri tom organizujeme a pripravuje akcie v diecéze, ako sú Kvetný víkend, Tajomstvo, Silvester, Veľká noc, Festival umenia krásy, Deň spoločenstva, duchovné obnovy a v neposlednom rade stále prebiehajúca nepretržitá akcia – centrum prijatia. Niekedy nás je možné stretnúť aj na mládežníckych sv. omšiach v Banskej Bystrici.