Ako na to?

SPOLOČNE – projekt na podporu DCM Maják a jeho akcií

DCM Maják už viac ako 15 rokov pomáha mladému človeku plnohodnotne prežívať svoj život v láske a zodpovednosti voči sebe a iným v duchu kresťanských hodnôt. DCM Maják vytvára pre mladých ľudí priestor, kam môžu prichádzať, spoznávať samých seba a objavovať nekonečné tajomstvo vzťahu s Bohom i ľuďmi.

 

PREČO potrebujeme Vašu pomoc?

 • DCM Maják – cirkevná organizácia
 • práca s mladými (nie sú samostatne zárobkovo činní)
 • stovky mladých ročne
 • centrum prijatia – dobrovoľný príspevok
 • akcie v centre – dobrovoľný príspevok alebo účastnícky poplatok
 • chýba finančná podpora zo strany štátu
 • chýba priama finančná podpora z biskupského úradu
 • o chod DCM Maják sa stará 1 kňaz a 5 tímakov

Príjmy

 • 2/3 diecéznej zbierky pre mládež (22% z celkových výdavkov centra)
 • projekty
 • jednorazové príspevky
 • opakované príspevky darcov (20% z celkových výdavkov centra)
 • 2% z dane
 • sponzorské dary a príspevky
 • dobrovoľnícka činnosť
 • materiálna pomoc

Výdavky

 • priemerné mesačné výdavky DCM Maják sú 4.500 EUR (energie, mzdy, potraviny, zariadenie….)

AKO sa možno zapojiť do podpory?
Projekt Spoločne je založený na 4 formách podpory:

DCM Maják pre svojich darcov ponúka:

 • každý štvrtok je obetovaná svätá omša za našich dobrodincov
 • v DCM Maják sa pravidelne modlíme špeciálnu modlitbu za všetkých dobrodincov DCM
 • bohatá ponuka akcií pre mladých ľudí v DCM v Španej Doline a tiež v rámci celej diecézy
 • raz za ¼ rok newsletter o aktuálnom dianí v DCM Maják

Sprostredkujte pomoc

V prípade, že v srdci túžite DCM Maják pomôcť, avšak momentálne nie je vo vašich možnostiach akákoľvek forma podpory, poproste o pomoc vašich priateľov a známych tým, že im sprostredkujete projekt Spoločne. Aj takouto formou veľmi pomôžte DCM.

Ďakujeme, že SPOLOČNE tvoríme DCM Maják!