Akcie centra

Centrum prijatia

– s tímakmi (dobrovoľníci, ktorí žijú v centre celý rok) sa zapojíš do ich bežného dňa – do práce, hier, prechádzok, modlitieb, sv.omší, …. Môžeš prísť takmer kedykoľvek počas roka. Stačí sa len ozvať na tel. číslo 0905 746 805 alebo na FB profil tímaci DCM či mailom na kontakt.dcm(at)gmail.com.


Duchovné obnovy

počas školského roku k nám prichádza mnoho mladých na duchovné obnovy, ktoré vedie o. Juraj s tímakmi alebo birmovanci, ktorým sa prioritne venuje Misijný tím. Okrem týchto obnov sa v centre koná aj Duchovná obnova pre teenagerov (február) alebo Adventná duchovná obnova (november.) Určite sa s tebou veľmi radi stretneme na jednej z našich obnov.


Kvetný víkend

stretnutie mládeže Banskobystrickej diecézy s otcom biskupom. Zúčastňujú sa ho mladí aj z iných diecéz Slovenska. Koná sa každoročne počas víkendu, na ktorý pripadá slávenie Kvetnej nedele v srdci diecézy – Banskej Bystrici. Pozostáva zo svätých omší, modlitieb, katechéz, workshopov na rôzne témy, skupiniek i umeleckých predstavení. Cieľom je sprostredkovať mladému človeku stretnutie so živým Bohom skrze spoločenstvo mladých i tých, ktorí sa mládeži venujú. Organizačne Kvetný víkend zabezpečujú kňazi a tímaci z centra v spolupráci so zástupcami mladých za dekanáty. Program tvoria a pripravujú samotní mladí, ktorí sú pozvaní do tejto služby. Je to počtom najväčšie podujatie, ktoré organizujeme.


Diecézna veselica

– koná sa už tradične v novembri, pred začatím adventného obdobia. Je to čas, kedy sa spoločne zabávame, tancujeme. Program a zabezpečenie všetkého potrebného zabezpečujú mladí organizátori, ktorí majú radi tanec a ľudovú hudbu. Každý rok sa snažíme priniesť niečo, čo náš program obohatí.


Športové podujatia

pre milovníkov športu organizujeme florbalový a futsalový turnaj. Ak máš rád napätú atmosféru, súťaživosť, no zároveň zábavu a čas plný smiechu, určite sa zaregistruj a príď so svojim tímom. Florbalový turnaj býva tradične v máji a futsalový turnaj v októbri. Tešíme sa na teba.


Objav svoje dary

celé leto sú pre Teba dvere DCM Maják otvorené dokorán! Objaviť svoje skryté dary či talenty, a zároveň pomôcť skrášliť priestory DCM-ka môžeš počas celých letných prázdnin. Len daj o sebe vedieť a príď. Čakáme Ťa.


Tajomstvo

posledný prázdninový víkend venujeme partnerským vzťahom a všetkému, čo Ťa môže okolo nich zaujímať. Budeš počuť skvelé prednášky a svedectvá, spoznáš nových ľudí a v neposlednom rade, priblížiš sa aj skrze svoje vzťahy k nebeskému Otcovi a budeš mať možnosť zlepšiť ten najdôležitejší vzťah, vzťah s Ním. Treba sa prihlásiť, čo najskôr, začiatkom augusta, pretože miesta sa veľmi rýchlo zapĺňajú. Akcia je určená pre mladých od 16 do 30 rokov.