Kňazi centra
 

Úloha kňaza centra

Kňaz má v centre nezastupiteľnú úlohu. Je otcom domu, vodca a formátor, rozhoduje o fungovaní komunity DCM, je nositeľom a strážcom vízie centra. Neraz sprevádza na križovatke života mladých prichádzajúcich do centra alebo žijúcich priamo v ňom. Nenahraditeľnou úlohou kňaza DCM je byť sprostredkovateľom milostí. Aby mohli mladí skutočne rásť vo vzťahu s Bohom, potrebujú stretať sa s Ním vo sviatostiach. Ide najmä o sviatosť zmierenia a Eucharistie. V neposlednom rade je kňaz centra človek spoločenstva, čiže komunikácie a vzťahov. Vzťahy žije v spoločenstve tímu i s mladými, ktorí do DCM prichádzajú. No jeho vlastným spoločenstvom je predovšetkým spoločenstvo kňazov.

 

Súčasný kňaz – o. Juraj Karcol


Otec Juraj je šéf a hlava centra, vedúci komunity tímakov a kňaz zodpovedný za pastoráciu mladých v diecéze od júla 2015. V centre pôsobí od leta 2012 najprv ako kaplán pri o. Andrejovi. Spoznáte ho podľa toho, že veľa hovorí a veľa sa smeje. Miluje Pannu Máriu a jej zveruje celú svoju službu pre mladých a aj samotných mladých. Duchovné sprevádzanie mladých a spovedanie je to, za čo mu horí srdce.

Bývalí kňazi

o. Andrej Darmo
(2002 – 2015)
o. Peter Sekereš
(2009 – 2012)
o. Jozef Štrba
(2002)
o. Ondrej Šmidriak
(2000)
o. Daniel Bédi
(1999 – 2000)