Diecézny mládežnícky spevník

Spevník môžete stiahnuť tu alebo požiadať o tlačenú verziu spevníka na adrese majak.dcm(at)gmail.com.

Ak nás chcete podporiť dobrovoľným príspevkom, tak ho môžete poslať na číslo účtu:

SK92 1100 0000 0026 2009 8343

BIC (SWIFT) TATRSKBX
(do poznámky prosíme uviesť: príspevok na činnosť a Vaše meno a priezvisko)