Diecézny mládežnícky spevník
Spevník môžete stiahnuť tu alebo požiadať o tlačenú verziu spevníka na adrese majak.dcm(at)gmail.com.

(Odporúčaný dobrovoľný príspevok za tlačenú formu spevníka je 7€ + poštovné).

Ak nás chcete podporiť dobrovoľným príspevkom, tak ho môžete poslať na číslo účtu:

SK92 1100 0000 0026 2009 8343

BIC (SWIFT) TATRSKBX
(do poznámky prosíme uviesť: príspevok na činnosť a Vaše meno a priezvisko)