Kancelária

Život v kancelárii

V kancelárii pracujú ekonómka Evka a koordinátorka Ivka. Ich úlohou je sprostredkovať informácie medzi centrom a diecézou, medzi Radou pre mládež KBS a mladými v diecéze, komunikovať a koordinovať prácu s mladými na diecéznej, dekanátnej a farskej úrovni. Často je v kancelárii rušno, najmä poobede. Prichádzajú do nej ľudia, ktorí spolupracujú s centrom ako dobrovoľníci alebo si prídu vyzdvihnúť plagáty akcií alebo prídu na poradu svojho tímu, v ktorom slúžia, či prichádzajú s úmyslom zdieľať sa a porozprávať o svojich skúsenostiach a zážitkoch. Práca v kancelárii má aj iný charakter. Často je to práca za notebookom s telefónom a perom v ruke, kedy sa rieši administratíva a organizácia akcií.
Môžeš sa zastaviť a sám uvidíš život v kancelárii, dvere sú otvorené.

Súčasní zamestnanci

Ivka Balúnová – koordinátor
Evka Synaková – ekonóm

Bývalí zamestnanci

Ekonóm:
2005 – 2010 Mária Hajabačová (rod. Hudecová)
2003 – 2005 Eva Synaková
2002 – 2003 Terézia Štupáková

Metodik/koordinátor:
2016 – 2017 Monika Kučerová
2012 – 2016 Jana Kerekrétyová (rod. Antalová)
2014 – 2015 Lenka Michalská (rod. Smatanová)
2011 – 2012 Marcela Chromeková
2010 – 2012 Katarína Bagľašová (rod. Kösegiová)
2009 – 2010 Radka Golianová (rod. Heretová)
2006 – 2009 Beáta Zemančíková (rod. Poliaková)
2005 – 2005 Zuzana Kasan (rod. Dutková)
2004 – 2005 Miriam Bartošová (rod. Hýroššová)
2002 – 2003 Marcel Homola