Animátorská škola

Škola osobnej formácie 2021/2022

– je kurz zameraný na osobnostný rast a prehĺbenie viery. Na absolvovanie tohto kurzu nepotrebuješ túžbu slúžiť iným, nemusíš sa stať animátorom. Stačí, ak chceš ešte viac objaviť Krista a žiť s Ním, spoznať seba samého, zažiť spoločenstvo – jednoducho “Pohnúť seba” – tým správnym smerom, smerom k nebu.

Po administratívnej a metodickej stránke toto vzdelávanie mladých zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM).


Niekoľko stručných informácií
Vek účastníkov 16-30 rokov.
Trvanie kurzu Sedem víkendov počas jedného roka (od jesene 2021
do leta 2022) a 5-dňové stretnutie počas leta 2022.
Po ukončení je možné prihlásiť sa na ďalší ročný kurz – Školu služby. Až po ukončení druhého kurzu získa účastník certifikát animátora.
Prihlášky do 27. 9. 2021
Prijímacie skúšky Skúšky tvoria 2 časti: Písomná časť (test z náboženstva, osobnostný test, psychologické testy).
Ústna časť (osobný pohovor).
Pozvánku pošleme e-mailom.
Termín skúšok 2. 10. 2021 (Nie je možný iný termín skúšok)
Odporúčaný dobrovoľný príspevok na pokrytie nákladov: a) 7 víkendov po 15 € pre študentov (20€ pre pracujúcich),
b) 5-dňové stretnutie počas leta na záver kurzu 45€,
c) na začiatku kurzu príspevok na prevádzku: 20€ pre študentov, 30€ pre pracujúcich.

Prihláška na stiahnutie tu


Škola služby

absolvent Školy osobnej formácie môže pokračovať Školou služby. Je zameraná na získanie praktických zručností a rozvíjanie schopnosti slúžiť iným, “Pohni iných!”. Škola služby je určená pre toho, kto sa chce stať animátorom a chce sa deliť s inými o to, čo sám prijal. Animátor je zrelý kresťan schopný slúžiť. Po administratívnej a metodickej stránke toto vzdelávanie mladých zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM).

Počas 8 víkendových stretnutí sa budú účastníci venovať napr. týmto témam: didaktika a metodika vedenia stretiek, misie a nová evanjelizácia, manažment, bioetika, atď. Po ukončení kurzu získaš dve osvedčenia pre prácu s mládežou – osvedčenie od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a certifikát od Konferencie biskupov Slovenska.