Otvárame centrum prijatia

S radosťou vám oznamujeme, že od 1.7.2020 otvárame brány nášho centra.

Pred príchodom sa nám prosím nahláste (telefonicky, mailom…). Do centra môžete zavítať len, keď:

  • sa u vás neprejavujú príznaky akútneho ochorenia COVID-19 (nemáte zvýšenú teplotu nad 37°C, nemáte kašeľ, nepociťujete ťažkosti s dýchaním, nepociťujete bolesť alebo škriabanie v hrdle, nepociťujete bolesť hlavy, svalov alebo neobvyklú únavu, hnačky…),
  • regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast (všeobecný lekár pre dospelých) vám nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad)
  • neboli ste v priebehu ostatných 14 dní v zahraničí
  • nie je vám známe, že by ste vy alebo osoby, s ktorými žijete spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19.

Osoby mladšie ako 18 rokov sú povinné priniesť si so sebou vytlačené, vyplnené a podpísané zákonným zástupcom čestné vyhlásenie.

Osoby staršie ako 18 rokov vyplnia čestné vyhlásenie pred vstupom do centra (tlačivo dostanú na mieste).

Počas celého pobytu sú návštevníci povinní dodržiavať všetky aktuálne ustanovenia a protiepidemiologické opatrenia nariadené Úradom verejného zdravotníctva SR.

Tešíme sa na Vás.

o. Juraj a tímaci