2% mladým

Venujte aj tento rok 2% z daní mladým, ktorí navštevujú Diecézne centrum mládeže MAJÁK v Španej Doline.

Vďaka Vašim 2%:

• budú môcť mladí ľudia aj naďalej prichádzať do DCM Maják a nachádzať tam svoj druhý domov,
• DCM Maják bude môcť realizovať naďalej akcie ako Kvetný víkend, Tajomstvo, Animátorská škola, Duchovné obnovy a veľa iných,
• bude môcť realizovať výjazdy do dekanátov,
• DCM Maják bude môcť zefektívniť svoju prácu a realizovať nové podujatia ako odpoveď na aktuálny dopyt mladých ľudí.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1. POKYNY PRE ZAMESTNANCA, ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

1. Do 15.02.2024 je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Požiadať zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti: Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v náš prospech, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie (prípadne viacerých organizácií), pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

4. Prečítajte si pozorne celé Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré si môžete pozrieť tu: Poučenie k vyhláseniu.

5. Vyplňte predpísané tlačivo Vyhlásenia: Vyhlásenie 2023

6. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám Vy zaslali svoje 2%, príp. 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. V prípade, ak ste nám poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech DCM MAJÁK.

V prípade otázok nás kontakujte: tel.: +421 905 746 805 alebo email: majak.dcm(at)gmail.com

Tlačivá na stiahnutie

Kliknutím na dané tlačivo si ho môžete stiahnuť v texte alebo tu:

Potvrdenie o zaplatení

Vyhlásenie 2023

2.POKYNY PRE FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SI SAMI PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE

1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, teda do 31.3.2024 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania sú:

IČO: 359 89 441
Právna forma: cirkevná organizácia
Obchodný názov: Diecézne centrum mládeže MAJÁK
Sídlo: Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica

(Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.)

V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať:
tel.: +421 905 746 805
email: majak.dcm(at)gmail.com