Projekt SPOLOČNE
 

DCM Maják už viac ako 20 rokov pomáha mladému človeku plnohodnotne prežívať svoj život v láske a zodpovednosti voči sebe a iným v duchu kresťanských hodnôt. DCM Maják vytvára pre mladých ľudí priestor, kam môžu prichádzať, spoznávať samých seba a objavovať nekonečné tajomstvo vzťahu s Bohom i ľuďmi

 

PREČO potrebujeme Vašu pomoc?

  • DCM Maják – cirkevná organizácia
  • práca so stovkami mladými ročne (nie sú samostatne zárobkovo činní)
  • akcie v centre a centrum prijatia – dobrovoľný príspevok alebo účastnícky poplatok
  • chýba finančná podpora zo strany štátu
  • chýba priama finančná podpora z biskupského úradu

4 druhy pomoci:

(pre viac info rozklikni)

spolocne-modlitba
spolocne-dobrovolnictvo
spolocne-materialna-pomoc

DCM Maják pre svojich darcov ponúka:

  • každý štvrtok je obetovaná svätá omša za našich dobrodincov
  • v DCM Maják sa pravidelne modlíme špeciálnu modlitbu za všetkých dobrodincov DCM
  • bohatá ponuka akcií pre mladých ľudí v DCM v Španej Doline a tiež v rámci celej diecézy
  • raz za ¼ rok newsletter o aktuálnom dianí v DCM Maják

Sprostredkujte pomoc

V prípade, že v srdci túžite DCM Maják pomôcť, avšak momentálne nie je vo vašich možnostiach akákoľvek forma podpory, poproste o pomoc vašich priateľov a známych tým, že im sprostredkujete projekt Spoločne. Aj takouto formou veľmi pomôžte DCM.

Ďakujeme, že SPOLOČNE tvoríme DCM Maják!