Finančná pomoc

Finančná pomoc

Iba vďaka Tebe môže DCM fungovať. Ak si jeden z viac ako 50 pravidelných prispievateľov, patrí Ti veľká vďaka a chceme Ti povedať, že na teba myslíme počas modlitieb a aj počas pravidelných štvrtkových omší, ktoré sú za Teba obetované.

Ak nie si medzi nimi, chceme Ti povedať, že v roku 2012 nás bolo 15 a teraz je nás viac ako 50 🙂 ! Neváhaj a pripoj sa k nám aj Ty. Ak Ti to tvoja finančná situácia dovoľuje, obraciame sa na Teba s prosbou o pravidelnú finančnú podporu v sume 5, 10, alebo 20 EUR, prípadne inú čiastku, na podporu DCM.

Číslo účtu pre darcov:

SK92 1100 0000 0026 2009 8343

BIC (SWIFT) TATRSKBX
(do poznámky prosíme uviesť: príspevok na činnosť)

Finančná podpora prostredníctvom projektu Spoločne:

Rok 2012 – 118,67 €
Rok 2013 – 5 193 €
Rok 2014 – 9 836,91 €
Rok 2015 – 11 536,18 €
Rok 2016 – 11 414,45 €
Rok 2017 – 11 909,20 €
Rok 2018 – 11 341,70€
Rok 2019 – 11 014,71€

Ak si sa v srdci rozhodol, že chceš byť spoločníkom Diecézneho centra mládeže a podieľať sa na jeho činnosti formou prispievania finančného daru, prosíme ťa, aby si sa prihlásil do evidenčného formulára darcov, aby sme mali na teba kontaktné údaje a mohli ťa informovať o našich akciách:

Nech ti Pán mnohonásobne odmení Tvoju štedrosť!