Materiálna pomoc

Materiálna pomoc

Aj takýmto spôsobom nám môžeš pomôcť a prispieť ku krajšiemu a lepšiemu DCM. Tieto, a samozrejme aj mnoho iných vecí sa v Centre určite zídu:

► NÁRADIE,

► DROGÉRIA,

► POTRAVINY,

► SPOTREBIČE,