Spoločenstvá v diecéze

Dekanát BANSKÁ BYSTRICA – KATEDRÁLA
Spoločenstvo laikov pri redemptoristoch Shekinah – pozýva každú stredu o 19. hod. na otvorené stretko na fare v Radvani a vždy v poslednú stredu v mesiaci na modlitbu chvál s adoráciou o 19. hod. v kostole v Radvani.
Kontakt: FB Spoločenstvo Shekinah
Univerzitné pastoračné centrum (UPC) v Banskej Bystrici
Kontakt: www.upcbb.sk

Dekanát ZVOLEN
Filmové stretko pre mladých každý piatok o 19:30 vo farskom klube vo Zvolene.
Spoločenstvo Radosť – stretko pre stredoškoláčky – každá druhá nedeľa o 16:00 vo farskom klube vo Zvolene.
Spoločenstvo Veselosť – stretko pre dievčatá na 2. stupni ZŠ – každá druhá nedeľa o 16:00 vo farskom klube vo Zvolene.
Mládežnícka svätá omša každú nedeľu o 19:30 v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene.
Kontakt: www.farazv.sk
Centrum univerzitnej pastorácie (CUP) – pozýva na mládežnícke sväté omše v zámockej kaplnke vo Zvolene každú stredu o 18:30.
Kontakt: FB CUP Zvolen, dominikani.sk/cup

Spoločenstvo SP – Sliač
Spoločenstvo SP vzniklo okolo roku 2001, kedy sa niekoľko mladých túžilo stretávať. Postupným vývinom a rastom sa spoločenstvo vyformovalo do dnešnej podoby a rozrástlo sa. Boh prináša stále nové a nové veci v našich životoch ako aj v našej službe. Stále viac ľudí v tomto spoločenstve má túžbu poznať Ho viac. A o tom to je. SP je priestor, ktorý sa snažíme viesť, dnes už spolu s vodcovským tímom, podľa toho, ako to chce a vedie Duch Svätý. Nechceme robiť veci, ktoré nechce robiť Boh. Naša služba zahŕňa evanjelizačné programy, otvorené modlitbové stretnutia, vedenie chvál, vyučovania, vedenie birmovancov, evanjelizačné koncerty, pravidelnú formáciu mládeže v malých skupinkách, duchovné víkendy a pod.
Spoločenstvo pozýva na otvorené stretnutia každú nedeľu o 16. hod a na modlitbu chvál Zlomení raz mesačne o 17. hod. v kine Hron v Sliači.
Kontakt: www.spolocenstvosp.sk

Dekanát BANSKÁ ŠTIAVNICA
Mládežnícka svätá omša každú stredu o 18:00 vo farskom kostole v B. Štiavnici.

Dekanát LEVICE
Spoločenstvo Deep Well – stretká pre mladých – každý piatok stretnutie mladšej skupinky a každú sobotu stretnutie staršej skupinky po sv. omši o 19:40 v pastoračnom centre pri kostole na sídlisku Rybníky v Leviciach.
Kontakt: FB Spoločenstvo DeepWell, spolocenstvodeepwell(at)gmail.com

Dekanát PARTIZÁNSKE
Stretká pre mladých každú sobotu o 19:15 na fare v Partizánskom.

Dekanát KRUPINA
Spoločenstvo Terany – pozýva na multigeneračné otvorené stretká spojené s modlitbou chvál každú druhú sobotu na fare v Teranoch o 19:00.
Kontakt: FB Spoločenstvo Sion, www.farnostterany.sk/spolocenstvo

Dekanát TURČIANSKE TEPLICE
Koinonia Ján Krstiteľ zo Skleného pozýva na spoločné otvorené stretnutia v Martine, kurzy, tábory, každý mesiac modlitba príhovoru v Martine, raz za mesiac agapito (stretnutie členov), raz za dva týždne Dom modlitby u členov doma.
Kontakt: www.kjk.sk

Dekanát NOVÁ BAŇA
Spoločenstvo Dom chvály
Je katolícke spoločenstvo fungujúce pri Rímsko-katolíckej farnosti Nová Baňa. Väčšinu rokov bol spoločenstvom mladých ľudí, ale teraz sme už z každého druhu, študenti, pracujúci, snúbenci, manželia. Všetci máme jedno spoločné: vo svojich životoch sme zažili Boží dotyk a spoznali Ježiša Krista, ktorého sme prijali za nášho osobného Pána a Spasiteľa.
Hlavný dôraz v spoločenstve kladieme na formáciu a budovanie členov. Je dôležité, aby každý našiel svoju vlastnú identitu a svoje “miesto”, či už v spoločnosti alebo v Cirkvi. Formujeme členov prostredníctvom malých a veľkých stretiek (skupiniek), osobnej a spoločnej modlitby a taktiež sviatostného života. Ďalšia služba je vzájomne prepletená evanjelizácia so službou vo farnosti a birmovancami. Každý, kto chce, sa tu môže realizovať, či už hudbou, spevom, modlitbou, herectvom, kreativitou, jednoducho svojimi darmi.
Kontakt: www.domchvaly.sk a FB Spoločenstvo Dom chvály
Mládežnícka svätá omša každú nedeľu o 18:00 vo farskom kostole.
Spoločenstvo Siloe – pozýva na biblickú školu každý posledný piatok v mesiaci v pastoračnom centre v Novej Bani.
Kontakt: www.blizkoteba.sk/siloe

Dekanát ŽIAR NAD HRONOM
Stretko pre mladých každú sobotu o 19:30 v klubovni Kremnici.
Mládežnícke sv. omše bývajú v piatok o 18:00 v Kostole sv. Alžbety v Kremnici. Adorácie sa konajú každú prvú sobotu o 19:00 vo farskej kaplnke v Kremnici.
Stretko pre mladých každý piatok po sv. omši o 18:00 na fare v Žiari nad Hronom. Mládežnícke omše sa konajú každý druhý týždeň v sobotu o 17:00 v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiari nad Hronom.
Chvály bývajú raz do mesiaca v nedeľu o 15:30 v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiari nad Hronom.
Kontakt: www.ziar.fara.sk

Dekanát DETVA
Spoločenstvo Siloe v Kriváni
Siloe je spoločenstvo mladých ľudí z farnosti Kriváň od júna 2010. Mladí sa stretávajú pri modlitbe, čítaní Sv. písma, rôznych vyučovaniach alebo trávení voľného času.
Toto meno bolo vybrané z evanjelia podľa Jána (9.kapitola). Siloe je rybník, ktorého meno v preklade znamená „Poslaný“. Slepý, ktorý sa stretol s Ježišom, bol poslaný k rybníku Siloe, aby sa umyl a videl. Poslaním spoločenstva je pomôcť iným, aby „videli“. Vidieť seba i svet okolo nás v pravdivom svetle.

Dekanát PRIEVIDZA
Spoločenstvo Piar
Víziou Spoločenstva Piar je privádzať mladých ľudí k Ježišovi.
Poslanie:
1. Žiť spoločenstvo, ktoré slúži. (Zakladať malé spoločenstvá, ktoré si hľadajú službu.)
2.Chváliť Boha a nechať sa ním formovať. (Robiť každý týždeň otvorené chvály s vyučovaním.)
3. Organizovať duchovné obnovy a evanjelizácie pre mladých.
Pozýva na mládežnícku omšu a modlitbu chvál každý piatok o 18:30 v piaristickom kostole v Prievidzi.
Kontakt: www.piar.sk