Duchovná obnova pre teenagerov
Srdečne ťa pozývame na duchovnú obnovu pre tínedžerov, ktorá sa uskutoční v dňoch 16. – 18. Februára 2024 v Diecéznom centre mládeže Maják na Španej Doline.

Hlavnou myšlienkou obnovy je otázka Miluješ dostatočne?

Pravdaže si nebudete počas víkendu lámať hlavu len otázkami, ale bude priestor aj na oddych a spoznávanie nových ľudí.

Hosťom bude bývalý tímak Jozef Gáborík.

Odporúčaný dobrovoľný príspevok na pokrytie nákladov je 25 €.

Prihlásiť sa je možné do 14.2.2024 alebo do naplnenia kapacity

Vek účastníkov je od 14 do 19 rokov.

Tešíme sa na vás!