Audio

Kveťák 2022

 • katechéza o. Janko Buc
 • Dialógy s otcom biskupom Mons. Mariánom Chovancom

Svedectvá

 • brat Lukáš Mikovíny
 • manželia Slavkovskí
 • Martin Kocian

Adorácia


Tajomstvo 2021: …Nechaj prehovoriť srdce…

 • impulz o. Juraj
 • manželia Neuschlovci
 • manželia Výbohovci
 • manželia Pernišovci

Tajomstvo 2020: “Rozhodnutie, strach alebo istota?” (hosť o. Ján Kulan)

pracovný list k prednáškam tu
 • prednáška 1
 • prednáška 2
 • prednáška 3
 • prednáška 4
 • prednáška 5

Tajomstvo 2019: “Oplatí sa milovať?!” (hosť o. Ondrej Chrvala)


Tajomstvo 2018: Osamelosť (hosť: o. Peter Sekereš)