Storno podmienky

V prípade neúčasti na podujatí Kvetný víkend 2024 sa uhradený príspevok nevracia. Je však možné nájsť si za seba náhradníka/náhradníčku. V tomto prípade je potrebné nás kontaktovať na kvetnyvikendbb(at)gmail.com.